Regels

Graag willen we u vragen onderstaande regels na te leven om de dagelijkse gang van zaken in de speeltuin zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.

Hartelijk dank!
Beheerders en bestuur speeltuin ‘t Kraaienest