Privacy policy en AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Het bestuur van de speeltuin heeft in overeenstemming met deze verordening een inventarisatie gemaakt van alle persoonsgegevens die door de vereniging worden verwerkt en opgeslagen.

U kunt de inhoud van deze inventarisatie hier vinden.

Scroll naar boven